Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze organisatie. De bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website vinden wij erg belangrijk. In het vervolg op deze pagina vindt u informatie hoe wij met uw gegevens omgaan.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen van toegang tot onze website http://tmsecurity.nl;
  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
  • het opnemen van contact met u, wanneer u hierom heeft verzocht;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
  • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming hebt gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen.

U bent altijd gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Dit kan echter betekenen dat wij niet in staat zijn om alle of een deel van de door u gewenste diensten te leveren.

Na het einde van de overeenkomst blijven uw gegevens vanwege de wet- en regelgeving zoals de toepasselijke belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen opgeslagen, maar worden na afloop van deze termijnen gewist. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL- certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Cookies

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen. Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, dan kunt u een verzoek sturen naar het volgende e-mailadres: info@tmsecurity.nl.

Links

Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen die niet door ons worden beheerd en/of gestuurd. Wij dragen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook. Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op andere websites en/of bronnen en beperkt zich uitsluitend tot deze website. Wij adviseren u dan ook dringend de betreffende privacybepalingen en disclaimers van andere websites en/of bronnen aandachtig door te nemen voordat u aldaar persoonsgegevens verstrekt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacybeleid.

Vragen en contactgegevens:

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze per e-mail richten aan: info@tmsecurity.nl.

Onze overige contactgegevens zijn:

TM Security
Watertoren 51F
3247 CL Dirksland
Telefoon: 085 – 047 5545
Website: https://tmsecurity.nl

TM Security is een handelsnaam van TM Trading. KvK-nummer: 24420690.